Dự toán nhà thông minh

DÒNG SẢN PHẨM

So sánh

DỰ TOÁN GIẢI PHÁP

Dạng căn hộ Gói sản phẩm & Dịch vụ Lumi

LUMI

Handy

LUMI

Elite

Chung cư Thiết bị công tắc, ổ cắm, hạt mạng, hạt tivi, hạt điện thoại, điều khiển từ xa
Chung cư  < 100m2 
Lắp đặt tận nơi miễn phí
Giá chỉ từ =>21,5tr

 33,5tr

 

Thiết bị công tắc, ổ cắm, hạt mạng, tivi, điện thoại, điều khiển từ xa.
Chung cư 150 – 200m2
Lắp đặt tận nơi miễn phí
Giá chỉ từ =>29,5tr

 41,5tr

 

Biệt thự Thiết bị công tắc, ổ cắm, hạt mạng, hạt tivi, hạt điện thoại, điều khiển từ xa.
Biệt thự 2 tầng x 150m2        
Lắp đặt tận nơi miễn phí
Giá chỉ từ =>45,5tr

 65tr

 

Thiết bị công tắc, ổ cắm, hạt mạng, hạt ti vi, hạt điện thoại, điều khiển từ xa
Biệt thự 3 tầng x 200m2
Lắp đặt tận nơi miễn phí
Giá chỉ từ =>
  65tr

 
85tr

 

 ​