3S

: 358 Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
: 05113.68.18.18
Email: tamnhincongnghe3s@gmail.com

358 Đường 2/9, Hai Chau, Đà Nẵng, Việt Nam